Further site information Important news (in between published issues) Search for your subject -list of most articles Subscription, back-issues, other items Support groups for free advice
 
Kontakt person                    Engelska  Tyska
Monica Kauppi
Hägerstensvägen 134  
S-126 49 HÄGERSTEN
Tel/Fax: +46 8 18 40 86

heavymetal.bulletin@swipnet.se

KOLLA!

Heavy Metal Bulletin erbjuder :
 • aktuella tungmetall-nyheter; hälsa, diagnos, behandling, seminarier, miljö, lagstiftning
 • detaljerad information om nya och gamla tandmaterial och tandbehandlingsmetoder
 • ett forum där patientföreningar och andra organisationer kan dela med sig av sina erfarenheter
 • informationsutbyte med andra som arbetar inom samma eller närliggande områden, såsom elektromagnetiska fält och syntetiska kemikalier
 • berättelser ur verkliga livet om lyckade behandlingar (och ibland om misslyckade...)
 • en frågespalt där man kan få råd av läkare, tandläkare eller andra experter
 • artiklar, undersökande journalistik (– vi söker envetet efter sanningen oavsett hur komplicerad och mångfasseterad den än är…- det låter väl bra, eller hur?)

  UPP

Heavy Metal Bulletin

 • har prenumeranter i 27 länder
 • publiseras på engelska och tyska 3-4 gånger om året
 • uppmuntrar till debatt
 • uppmärksammar och synliggör miljö- och hälsoproblem som förbesetts eller glömts bort
 • bygger broar mellan patienter, läkare, tandläkare, forskare och andra
 • söker ständigt nya lösningar och svar
 • har en vision om en bättre framtid
UPP

 

LÄS!

Heavy Metal Bulletin (HMB) - allmänt

HMB är en internationell populärvetenskaplig tidskrift som publiceras i Stockholm sedan 1994. Den kommer ut på två språk; engelska och tyska. Ämnen som behandlas är främst hälsa och miljö. Tandvården har en framträdande plats. Läsarna - som finns i nästan 30 olika länder - består främst av läkare, tandläkare, journalister, forskare, politiker och sist men inte minst - patienter, människor som drabbats av olika mer eller mindre nya åkommor som inte ännu helt accepterats av etablissemenget.

HMB fokuserar på de skador som kan orsakas av tandbehandling och tandmaterial, men behandlar även påverkan av metaller och syntetiska kemikalier i miljön, särskilt bekämpningsmedel, samt effekter av elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Samverkan mellan olika belastande faktorer är en viktig bit. Perspektivet är internationellt och evolutionellt. På denna sida finns några artiklar från HMB som översatts till svenska samt lite nyskriven information.

UPP

NYHETER

NY HÖGAKTUELL BOK OM ELEKTROSMOG PÅ TYSKA

"Mobilfunk - Ein Freilandversuch am Menschen"
-föreningar hoppas den ska bli bästsäljare - "en chockerande uppgörelse" - kända politiker nämns vid namn och deras förbindelser till mobilindustrin beskrivs - allt enligt informationen nedan på tyska. Den kommer ut i februari någon gång, men det går uppenbarligen att beställa den redan nu. Se länkar.
http://www.elektrosmognews.de/news/kottedergrasbergerbuch.htm


Förhör om amalgam i representanthuset i USA

Inlagd 2002-12-20

En hearing om amalgam hölls den 14 november i Washington DC i ett av representanthusets viktigaste utskott, utskottet för "government reform". Elisabet Carlsson berättar från Capitol Hill

 

UPP


Amalgam förbjuds i USA?

Om inte tillverkare/användare i USA inom 90 dagar lyckas bevisa att amalgam är ofarligt, kommer det att vara förbjudet. Bevisbördan faller främst på det Amerikanska Tandläkarförbundet (ADA).

Amalgam har nu hamnat i en produktkategori där det krävs bevis för att det inte är hälsovådligt. Tidigare har kvicksilver för dentalt bruk varit klassificerat av FDA (Food and Drug Administration), men amalgam har inte varit det. Nyligen stoppade FDA ett försök att få amalgam klassificerat i klass II, vilket skulle ha inneburit att man kommit undan med noggrann innehållsdeklaration. Istället har amalgamet nu försetts med klass III stämpel, vilket innebär att tillverkarna och tandläkarna som skall använda det nu endast har 90 dagar på sig att bevisa att det är ofarligt och att en kommitté tillsätts för utvärdering.

Det lär inte vara helt lätt att bevisa att amalgam är ofarligt...

Se även pressrelease på engelska under News.Hälsoministeriet i Italien uppmanar till
försiktighet i amalgamanvändningen.

Förbjuder allt amalgam som inte är fördoserat (färdigblandat) och kräver att det ska förvaras i ventilerat utrymme, och att kylning, suganordning samt kofferdam ska användas. För att undvika korrosion bör amalgam inte placeras i närheten av andra metallkonstruktioner i munnen. Man bör undvika att använda och ta bort amalgam på patienter med amalgamallergi, gravida, ammande kvinnor, barn som är under 6 år, patienter med svår neuropati. Om man får lokala reaktoner typ slemmhinneförändringar (lichen) ska amalgamet avlägsnas.

,
il ministero della Salute,
con Decreto 10 ottobre 2001,

UPP


Editor and Publisher: MONICA KAUPPI
Editorial office: Hägerstensvägen 134
S-126 49 Hägersten, Sweden
Tel/Fax: +46 8 18 40 86
heavymetal.bulletin@swipnet.se